Akcja Zdrowo i Sportowo

 


Ogólnopolska, bezpłatna akcja Zdrowo i Sportowo

 

Akcja Zdrowo i Sportowo to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do nauczycieli, wychowawców i trenerów dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym (klasy 1-3), a więc do 10 roku życia. To również kampania skierowana do rodziców i wszystkich opiekunów dzieci.

Celem akcji jest z jednej strony zwiększanie świadomości dorosłych opiekunów dzieci na temat roli i wagi aktywności fizycznej (również odpowiedniego odżywiania i odpoczynku, tzn. właściwej dawki i jakości snu) w prawidłowym rozwoju fizycznym oraz psychicznym dziecka, a także przeciwdziałaniu pandemii chorób cywilizacyjnych (w tym nadwagi i otyłości, cukrzycy typu 2, wad postawy).

Z drugiej strony dostarczenie wiedzy i gotowych rozwiązań w postaci scenariuszy zajęć, materiałów edukacyjnych i komunikacyjnych, spotkań ze specjalistami, webinariów oraz zajęć online. Ważną rolę odrywa równie aspekt uświadomienia zmiany w podejściu do wczesnej specjalizacji w sporcie oraz świadomego minimalizowania zbyt wczesnej rywalizacji.

 

Co otrzymasz uczestnicząc w akcji?

 
Wszyscy uczestnicy akcji będą otrzymywać materiały edukacyjne, które można wykorzystać na zajęciach w swojej grupie lub klasie.

Materiały edukacyjne przygotowywane są przez partnerów akcji i dotyczą: sportu, zdrowia, higieny, diety, odpoczynku oraz dodatkowego spojrzenia na te tematy od strony ekologii.

Uczestnicy akcji mogą brać udział w wielu konkursach, w których nagrody ufundowane są przez sponsorów i partnerów akcji.

Każda zarejestrowana placówka i każdy koordynator otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w akcji.Ogólnopolska, bezpłatna akcja Zdrowo i Sportowo

 
Akcja ma na celu promowanie przede wszystkim aktywności fizycznej wśród dzieci najmłodszych (3-10 lat).

Odbiorcami akcji są nie tylko nauczyciele i wychowawcy, ale także rodzice i opiekunowie dzieci.

Materiały edukacyjne w największym stopniu dotyczą zajęć sportowych, ćwiczeń i zabaw ruchowych, które nauczyciele i rodzice mogą wykonywać z dziećmi.

 

Dołącz do kolejnej edycji 2022/2023
akcji Zdrowo i Sportowo.
Daj dzieciom szansę na zdrową przyszłość!

 


 


Cele akcji Zdrowo i Sportowo

 
Aktywne dzieci to zdrowsi dorośli.

Aktywność fizyczna zmniejsza otyłość, zapobiega wielu chorobom i poprawia odporność organizmu.

Zdrowe nawyki trwają przez całe życie.

Aktywizacja ruchowa dzieci to zwiększenie ich pewności siebie, poprawa pamięci i koncentracji.

Zajęcia sportowe uczą zasad fair play oraz współpracy w grupie.

 

Dzieci i sport nie mogą czekać

#dzieciisportniemogaczekac
 

Sport to wybór, zdrowie to nagroda

#sporttowyborzdrowietonagroda

 


 

Zapoznaj się z Regulaminem akcji Zdrowo i Sportowo: