Zebraliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, związane z przebiegiem akcji Zdrowo i Sportowo.

 
1. Jakie są zadania uczestnika?
Dobrze się bawić! Oczywiście razem z dziećmi podczas zajęć sportowych ?

2. Czy muszę korzystać ze wszystkich materiałów akcji?
Nie. Każdy uczestnik sam decyduje co mu się przyda i kiedy to wykorzystać?

3. Czy muszę przygotować/przesłać plan, dokumentację lub sprawozdanie?
Nie.

4. Czy każda placówka otrzyma certyfikat udziału?
Tak, ale ze względu na liczbę uczestników, wystawienie certyfikatów zajmie nam kilka miesięcy.

5. Czy akcja jest bezpłatna.
Tak, akcja jest całkowicie bezpłatna.

6. Czy mogę wykorzystać materiały edukacyjne z akcji, na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych?
Tak, będzie nam bardzo miło. Oznaczcie nas jednak, byśmy mogli się tym wspólnie cieszyć.

7. Czy mogę przesłać zdjęcia lub filmy z zajęć z dziećmi?
Oczywiście. W tym roku chcemy pokazywać ich jeszcze więcej, dlatego stworzyliśmy dedykowane akcji Zdrowo i Sportowo konta, w mediach społecznościowych.

8. Czy muszę brać udział w konkursach?
Nie. To uczestnik decyduje z czego korzysta w ramach akcji.

9. Jak dowiadywać się o przebiegu i aktualnościach z akcji Zdrowo i Sportowo?
Przez media społecznościowe oraz newsletter, który wysyłamy co tydzień do każdego uczestnika.

10. Czy muszę się rejestrować w kolejnej edycji, skoro braliśmy udział w poprzedniej?
Nie. Na prośbę wielu uczestników pozostawiliśmy rejestracje z zeszłego roku. W każdej chwili można się z akcji „wypisać”, a poprzez opcję dostępną w stopce newslettera, zaktualizować swoje dane (również nazwę placówki).

11. Gdzie znajdę regulamin akcji?
Regulamin akcji jest dostępny tu:
>>>>>> (kliknij aby przejść na stronę regulaminu) <<<<<<<<<

12. Do kiedy należy można zgłaszać się do udziału w akcji Zdrowo i Sportowo?
Nie ma żadnego granicznego terminu. Do akcji można przystąpić w dowolnym momencie jej trwania.

13. Czy mogę pobrać dokument zgody rodzica na udział dziecka w akcji Zdrowo i Sportowo?
Nie ma żadnego wymogu informowania nas, które dzieci biorą udział w akcji. Nie zbieramy żadnych danych osobowych dzieci biorących udział w akcji. Nie ma żadnego obowiązku przesyłania nam zdjęć, filmów ani relacji z przebiegu akcji w Waszej placówce. Dlatego nie wymagamy też żadnych zgód rodziców ani list dzieci.

Jeśli jednaj potrzebujecie takiego dokumentu na potrzeby własnej placówki, to chcąc pomóc, przygotowaliśmy taki oto przykładowy zapis:
>>>>>> (kliknij aby pobrać plik PDF) <<<<<<<<<

14. Czy muszę przesyłać zdjęcia lub publikować relację z prowadzonych zajęć?
Nie, nie ma obowiązku przesyłania ani publikowania żadnych relacji, zdjęć ani filmów.

15. Czy muszę zgłaszać do akcji całą placówkę, czy może to być pojedyncza grupa lub klasa?
Do akcji można zgłosić pojedynczą klasę lub grupę.

16. Czy z jednej placówki może się zgłosić kilku koordynatorów lub oddzielnie kilka klas/grup?
Tak, wystarczy żeby każdy nauczyciel posłużył się innym adresem mailowym.

17. Czy do akcji może się zgłosić sam nauczyciel, tzn. bez klasy lub grupy?
Tak, w polu „Nazwa placówki” wystarczy wpisać „zgłoszenie indywidualne”.