Konspekt zajęć sportowych pt. „Pomocnicy Św. Mikołaja”

Film z przykładami ćwiczeń i zabaw umieszczonych w scenariuszu zajęć:

 

 

Schematyczne przedstawienie ćwiczeń ze scenariusza zajęć:

 

Scenariuszu zajęć w formie tekstowej:

 

Scenariuszu zajęć w formie graficznej: