Konspekt zajęć sportowych pt. „Zwierzaki”

 

Graficzne przedstawienie ćwiczeń ze scenariusza zajęć:

 

Scenariuszu zajęć w formie tekstowej: