Badania dowodzą, że uczniowie, którzy osiągają lepsze wyniki w nauce są też dwa razy bardziej aktywni fizycznie! Sport pomaga dzieciom w koncentracji, radzeniu sobie z emocjami a także zwiększa poczucie własnej wartości i akceptacji własnego ciała.