Czy korzystacie z naszych scenariuszy? Każdy z nich zapewnia dzieciom niezbędna dawkę aktywności fizycznej, jest super zabawą na dany temat ale też pozwala przyswoić lub utrwalić nowe pojęcia czy nazwy.
W najbliższych dniach polecamy ” Jesień” oraz „Legendy polskie”! Życzymy dobrej zabawy!