Światowy Dzień Recyklingu obchodzony jest 18 marca każdego roku. Jest to inicjatywa mająca na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat znaczenia recyklingu dla ochrony środowiska naturalnego. Podczas tego dnia organizowane są różnorodne akcje edukacyjne, kampanie społeczne oraz działania promocyjne, które mają na celu zachęcenie ludzi do właściwego segregowania odpadów i przyczyniania się do zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi. Dzień Recyklingu jest również okazją do podkreślenia roli recyklingu w zmniejszaniu ilości odpadów oraz ograniczaniu negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne.