Światowy Dzień Wody, obchodzony 22 marca każdego roku, jest inicjatywą ustanowioną przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu zwiększenia świadomości na temat znaczenia wody dla ludzkości oraz promowania działań mających na celu zapewnienie dostępu do czystej wody pitnej dla wszystkich ludzi na świecie. Celem tego dnia jest zwrócenie uwagi na wyzwania związane z gospodarką wodną, ochroną zasobów wodnych, zapewnieniem godziwego dostępu do wody oraz promowaniem zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi. Tematyka Światowego Dnia Wody obejmuje również edukację na temat ochrony środowiska naturalnego, jakości wody, inwestycji w infrastrukturę wodno-sanitarną oraz problemów związanych z niedoborem wody na świecie.