Dzień Pszczoły obchodzony jest 20 maja każdego roku. Został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, które w 2017 roku przyjęło rezolucję ustanawiającą ten dzień. Celem obchodów jest podkreślenie znaczenia pszczoły jako istotnego elementu ekosystemu oraz promowanie działań na rzecz ochrony pszczół i innych zapylaczy, których rola jest niezwykle ważna dla zachowania różnorodności biologicznej oraz produkcji żywności.