W listopadzie chcielibyśmy zaproponować materiały edukacyjne związane z prawidłową postawą ciała i unikaniem wad postawy. Przygotowaliśmy plakaty i infografiki, wszystko dostępne tutaj >>>

Dodatkowo współorganizujemy przeprowadzanie bezpłatnych badań profilaktycznych dla dzieci.

Jako część grupy Connect4Kids, realizującej projekt badawczo-rozwojowy dofinansowany z Funduszy Europejskich (“Connect4Kids – platforma automatyzująca proces rozpoznawania wad postawy i chorób narządu ruchu u dzieci”), zapraszamy do udziału w bezpłatnych badaniach.

Zapraszamy rodziców (pilotażowo z Trójmiasta) do zapisania swoich dzieci na bezpłatne badania przesiewowe wad postawy ciała przeprowadzone przez fizjoterapeutę. Badania te są częścią projektu badawczo-rozwojowego sfinansowanego z środków Unii Europejskiej, którego celem jest stworzenie narzędzia opartego na mechanizmach sztucznej inteligencji, wspomagającego automatyczną predykcję możliwości wystąpienia wad postawy ciała dziecka. Badania są anonimowe, nie zbieramy żadnych danych osobowych dziecka ani rodzica.

Badania przesiewowe wad postawy są ważne dla prawidłowego rozwoju fizycznego dziecka, zapobiegania i leczenia problemów zdrowotnych związanych z kręgosłupem, takich jak skolioza, lordoza czy kifoza. Badania te polegają na ocenie kształtu i symetrii ciała dziecka, pomiarze kątów ułożenie wybranych kości szkieletowych, sprawdzeniu zakresu ruchu stawów i mięśni oraz ocenie ogólnych funkcji ruchowych. Badania trwają około 8-10 minut, zostaną przeprowadzone na terenie trójmiejskich sklepów Decathlon (Kartuska i Przymorze), dni i godziny badań będą dostępne w informacjach na profilu FB.