Konspekt zajęć sportowych pt. „Bezpieczeństwo”

 

Schematyczne przedstawienie ćwiczeń ze scenariusza zajęć:

 

 

 

Scenariuszu zajęć w formie tekstowej:

 

Film: